Polisa ubezpieczeniowa wysłana na e-mail? w 5 minut?

Wystarczy wysłać Zgłoszenie, aby podać zakres i poznać koszt składki - sprawdź i wyślij

ZGŁOSZENIE

Zapraszamy Klientów z całej Polski

Opinie Klientów Family Finanse o nas

INTER Partner to kompleksowy pakiet ubezpieczeń dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, którego stawki uwzględniają rodzaj prowadzonej działalności i ryzyko z nim związane. Szeroki wachlarz ryzyk objętych ubezpieczeniem daje pełne zabezpieczenie w każdej sytuacji, a wszystko to taniej niż gdzie indziej. 

Aby przystąpić do ubezpieczenia INTER Partner wystarczy zawrzeć Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Umowę ubezpieczenia można rozszerzyć o jedno lub więcej ubezpieczeń:
- Ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowadzonej działalności
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- Ubezpieczenie mienia od dewastacji
- Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
- Ubezpieczenie wartości pieniężnych
- Ubezpieczenie mienia w transporcie
- Ubezpieczenie towarów od zepsucia wskutek rozmrożenia
- Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Szczegółowy opis poszczególnych ubezpieczeń

ZGŁOSZENIE

Zapraszamy Klientów z całej Polski

 
  
 
Nie zwlekaj z ubezpieczeniem mieszkania, domu lub biura. Z naszymi ubezpieczeniami medycznymi oraz indywidualną polisą zdrowotną możesz być spokojny o przyszłość.
Family Finanse : Warszawa | tel. 504-104-500 | E-mail: kontakt@familyfinanse.pl