„Family Finanse” zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów – chroni je  przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, nieprawidłowym wykorzystaniem lub kradzieżą.

Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do „Family Finanse” pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesłanie ich poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.familyfinanse.pl lub przekazanie ich w dowolny inny sposób do „Family Finanse” jest równoznaczne z udzieleniem „Family Finanse” zgody na wykorzystanie tych informacji oraz na przechowywanie i przetwarzanie tych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Baza danych osobowych jest zarejestrowana w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i spełnia wszystkie ustanowione regulacje i wymagania.

Informacje te mogą być użyte wyłącznie w celu przedstawienia Klientowi za pomocą maila, smsa, przesyłki pocztowej, połączenia głosowego lub innej formy kontaktu oferty dotyczącej produktu finansowego wybranego przez „Family Finanse” dla Klienta teraz lub w przyszłości oraz za pisemną zgodą Klienta do załatwienia formalności związanych z nabyciem tego produktu.
Klient przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym w porozumieniu z "Family Finanse" czynności w ramach niniejszej usługi.

„Family Finanse” nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych swoich Klientów do celów marketingowych. Zgodnie z  obowiązującymi przepisami mają oni prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich aktualizacji oraz możliwość ich usunięcia na podstawie pisemnego wniosku.

Pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest "Family Finanse".

Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z serwisu na komputerze użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi "Family Finanse" poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. "Family Finanse" nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji użytkownika.

Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez użytkownika. Ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies można zmienić w następujący sposób:

Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Opera

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na prawidłowe funkcjonowanie serwisu "Family Finanse".

 
Zapoznaj się z atrakcyjną opcją ubezpieczenia domu, polisy zdrowotnej, ubezpieczenia medycznego a także ubezpieczenia mieszkania.
Family Finanse : Warszawa | tel. 504-104-500 | E-mail: kontakt@familyfinanse.pl