Superfund SFIO (Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) jest pierwszym w Polsce funduszem typu MANAGED FUTURES. Trzy subfundusze: Superfund A, Superfund B i Superfund C inwestują w fundusze bazowe typu MANAGED FUTURES (luksemburskie Quadriga Superfund SICAV). Zarządzane są według trzech sprawdzonych strategii inwestycyjnych, różniących się profilem ryzyka i oczekiwaną stopą zwrotu – strategia tradycyjna A, strategia dynamiczna B i strategia agresywna C.
Subfundusz Superfund Płynnościowy lokuje do 100% posiadanych aktywów w dłużne papiery oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Superfund GoldFuture inwestuje w Quadriga A/USD j.u. Class Gold i Quadriga B/USD j.u. Class Gold, natomiast Superfund Absolute Return w Superfund Absolute Return I.

Minimalna wartość pierwszej inwestycji do Superfund SFIO wynosi dla Klientów indywidualnych 40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub w USD). Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami Inwestora pomiędzy sześć subfunduszy:

Strategia A - Tradycyjna: Superfund SFIO subfundusz A

Inwestycje Subfunduszu: Do 100% środków inwestowane w Superfund SICAV A, a do 20% w Superfund SICAV B i C
Wartość min. wpłaty: 500 PLN lub równowartość w EUR lub USD
Opłata za nabycie: 4,5%
Opłata za zarządzanie: 1,2% w skali roku
Opłata za odkupienie: 2% (jedynie w pierwszych 12 miesiącach od otwarcia rejestru)
Rachunki nabyć
PLN 41 1880 0009 0000 0013 0047 1001
EURO 44 1880 0009 0000 0013 0047 1044
USD 66 1880 0009 0000 0013 0047 1036

Rekomendacja:
Dla inwestorów wkraczających w świat funduszy managed futures.
Atrakcyjny potencjał zysku już przy średnim horyzoncie lokaty kapitału (przynajmniej 3 lata).

Strategia B - Dynamiczna: Superfund SFIO subfundusz B
Inwestycje Subfunduszu: Do 100% środków inwestowane w Superfund SICAV B, a do 20% w Superfund SICAV A i C
Wartość min. wpłaty: 500 PLN lub równowartość w EUR lub USD
Opłata za nabycie: 4,5%
Opłata za zarządzanie: 1,2% w skali roku
Opłata za odkupienie: 2% (jedynie w pierwszych 12 miesiącach od otwarcia rejestru)
Rachunki nabyć
PLN 05 1880 0009 0000 0013 0047 3007
EURO 36 1880 0009 0000 0013 0047 3031
USD 58 1880 0009 0000 0013 0047 3023

Rekomendacja:
Dla doświadczonych inwestorów poszukujących ponadprzeciętnych zysków.
Strategia bardziej dynamiczna i obarczona większym ryzykiem niż strategia A – oferuje odpowiednio wyższy potencjał zysku.

Strategia C – Agresywna: Superfund SFIO subfundusz C
Inwestycje Subfunduszu: Do 100% środków inwestowane w Superfund SICAV C, a do 20% w Superfund SICAV A i B
Wartość min. wpłaty: 500 PLN lub równowartość w EUR lub USD
Opłata za nabycie: 4,5%
Opłata za zarządzanie: 1,2% w skali roku
Opłata za odkupienie: 2% (jedynie w pierwszych 12 miesiącach od otwarcia rejestru)
Rachunki nabyć
PLN 72 1880 0009 0000 0013 0047 5002
EUR 22 1880 0009 0000 0013 0047 5029
USD 75 1880 0009 0000 0013 0047 5045

Rekomendacja:
Dla doświadczonych inwestorów oczekujacych wysokiego potencjału zysku jako dodatku do swojego portfela inwestycyjnego.
Agresywna i najbardziej ryzykowna strategia, oferuje największy potencjalny zysk.

Strategia Bezpieczna: Superfund SFIO subfundusz Płynnościowy
Inwestycje Subfunduszu: Co najmniej 80% aktywów inwestowane w jednostki polskich funduszy pieniężnych lub funduszy obligacji skarbowych (fundusz funduszy pieniężnych).
Maksymalnie 20% aktywów przeznacza się na depozyty bankowe lub instrumenty Skarbu Państwa o najwyższej płynności
Wartość min. wpłaty: 500 PLN lub równowartość w EUR lub w USD
Opłata za nabycie: 0%
Opłata za zarządzanie: 0,5% w skali roku
Opłata za odkupienie: 0%
Rachunki nabyć
PLN 16188000090000001300541000
EUR 59188000090000001300541002
USD 05188000090000001300541004

Rekomendacja:
Dla konserwatywnych inwestorów nastawionych na stabilny zwrot z ulokowanego kapitału i minimalny stopień ryzyka.

Strategia GoldFuture: Superfund SFIO subfundusz GoldFuture
Inwestycje Subfunduszu: Do 100% środków inwestowane w Quadriga A/USD j.u. Class Gold, a do 20% w Quadriga B/USD j.u. Class Gold
Wartość min. wpłaty: 500 PLN lub równowartość w EUR lub w USD
Opłata za nabycie: 4,5%
Opłata za zarządzanie: 1,5% w skali roku
Opłata za odkupienie: 2% (jedynie w pierwszych 12 miesiącach od otwarcia rejestru)
Rachunki nabyć
PLN 84 1880 0009 0000 0013 0053 9000
EUR 30 1880 0009 0000 0013 0053 9002
USD 73 1880 0009 0000 0013 0053 9004

Rekomendacja:
Unikalne połączenie inwestycji w złoto z odnoszącym największe na świecie sukcesy funduszem managed futures jest bardzo dobrą alokacją kapitału w sytuacji niestabilności gospodarczej oraz obaw proinflacyjnych. Dla doświadczonych inwestorów na okres co najmniej 3 lat.

Strategia Absolute Return: Superfund SFIO subfundusz Absolute Return

Inwestycje Subfunduszu: Od 70% do 100% środków inwestowane w Superfund Absolute Return I
Wartość min. wpłaty: 500 PLN lub równowartość w EUR lub USD
Opłata za nabycie: 4,5%
Opłata za zarządzanie: 1,5% w skali roku
Opłata za odkupienie: 2% (jedynie w pierwszych 12 miesiącach od otwarcia rejestru)
Rachunki nabyć
PLN 55 1880 0009 0000 0013 0053 7000
EUR 28 1880 0009 0000 0013 0053 7001
USD 44 1880 0009 0000 0013 0053 7004

Rekomendacja:
Specyfiką funduszu jest generowanie bezwzględnego zysku dzięki inwestycjom w kontrakty terminowe w oparciu o strategię Market Neutral.
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów konserwatywnych, poszukujących stabilnych wzrostów i małej zmienności. Rekomendowany okres trwania inwestycji – ponad 3 lata.

Aby skorzystać z oferty lub dowiedzieć się więcej wystarczy wysłać Zgłoszenie:


Zapraszamy Klientów z całej Polski
 
 
 
Nie zwlekaj z ubezpieczeniem mieszkania, domu lub biura. Z naszymi ubezpieczeniami medycznymi oraz indywidualną polisą zdrowotną możesz być spokojny o przyszłość.
Family Finanse : Warszawa | tel. 504-104-500 | E-mail: kontakt@familyfinanse.pl